Vip dating Furesø

Ny teknik, nyt formsprog Dialogen mellem Lauritzen og Nøkkentved udmøntedes i en stræben mod at få terminalen til at blive både så festlig, så velfungerende og så fleksibel som muligt.Såvel formgivningen som konstruktionen og installationerne blev bestemt af denne stræben.

vip dating Furesø

Tilmed er der tale om et pionerarbejde, der fik stor betydning både for bygningskunstens og byggeteknikkens udvikling.Æres dem, der æres bør: Bygningen blev i sin tid opført efter et projekt af arkitekt Vilh. Lufthavnsterminalen blev det første danske bygværk, der viste vej for, hvordan en så ultramoderne, teknisk betonet opgave skulle løses.Truet med nedrivning Blandt nulevende er det næppe mange, der har set lufthavnsterminalen i sin oprindelige skikkelse dér, hvor den blev opført i sin tid. Siden blev den omsluttet af mere eller mindre barakagtige tilbygninger for at holde trit med den eksplosive udvikling i lufttrafikken.Og i 1960 blev den afløst af den bygning, der i dag kaldes Terminal 2 og derpå brugt til administrative formål.I princippet bar de sig ad, som når en gammel bygning skal genskabes eksempelvis på Frilandsmuseet i Lyngby eller i Den gamle By i Århus.Først udførte de en minutiøs opmåling og registrering af de oprindelige bygningsdele, som de sammenholdt med Lauritzens originale tegninger og med fotos fra 1939.

Vip dating Furesø

De lod bygningen bære af runde, fritstående jernbetonsøjler, der danner et 5 x 6 m modulnet og opnåede derved stor frihed både ved udformningen af facaderne og ved opstillingen af skillevægge og inventar.De valgte at udstyre bygningen med et strålevarmeanlæg, som de placerede i lofterne.12 m, er kun 12 cm tykt og får sin stivhed på samme måde som en bølgeblikplade.Det originalt udformede loft tjener samme konstruktive funktion som en konventionel plade/drager-konstruktion, men virker langt mere elegant.De lod varmerørene gå op igennem de bærende søjler, og de lagde elkablerne i facadevæggene.

Tilsammen med det resultat, at det ikke alene lykkedes at øge fleksibiliteten, men også at skjule alle installationer.

Siden sørgede de for, at hver komponent blev anbragt på sin rette plads. I første omgang til møder og undervisning, men det overvejes også at lade den tjene til repræsentative formål, Drejet 180 grader Trods den nytænkning, som Lauritzen og Nøkkentved i sin tid lagde for dagen, imødekom bygningen ikke alle vor tids behov, krav og ønsker.

Dermed hører sammenligningen med museumsmetoden imidlertid op. For eksempel viste det sig nødvendigt at udskifte loftsvarmen med traditionel centralvarme.

Op igennem 80'erne og 90'erne stod bygningen i fare for at blive revet ned.

Den lå i vejen for den hastige udbygning af lufthavnen.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *