Dansk dating side Lyngby-Taarbæk

I årene herefter har der været valgt kvinder for samtlige de politiske partier, som har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Denne udvikling svarer til det generelle opbrud i partistrukturen i Danmark efter folketingsvalget i 1973, det såkaldte 'jordskredsvalg'.

Efter de store spring fremad i 1970’erne og 1980’erne stagnerede kvindeandelen igen i 1990’erne – for Lyngby-Taarbæks vedkommende dog først i 2000’erne.

I alt har der siddet 55 kvinder i kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk, fordelt på 15 i de første 50 år og 40 i de sidste.

dansk dating side Lyngby-Taarbæk

Også mobiliseringen omkring rødstrømpebevægelsen 1970-85 har været med til at bevidstgøre kvinderne politisk.De blev efterfulgt af andre kvinder i en ubrudt kæde frem til i dag.Den kontinuitet findes kun i 18 kommuner, og blandt disse var kun 5 sognekommuner i 1909.I 1990 passerede kvindeandelen de 40 %, der ofte sættes som mål for ligestilling.I perioden 1994-2005 var der flere kvinder end mænd i kommunalbestyrelsen, og med en kvindeandel på 57 %, oven i købet ved to valg i træk, satte Lyngby-Taarbæk som nævnt Danmarksrekord.

Dansk dating side Lyngby-Taarbæk

Kommunens nuværende, dobbelte navn blev godkendt af Indenrigsministeriet i 1909. Kommunen har således i en årrække været styret ’hen over midten’. Kommunen er i dag helt udbygget, idet der ikke må bygges på de grønne arealer langs Mølleåen og i Dyrehaven. Indtil 1950 havde kommunen en socialdemokratisk borgmester, men siden da har borgmesteren været konservativ.Kvindernes personlige baggrund, uddannelse, erhverv og alder har også været forskellig. dansk dating side Lyngby-Taarbæk-17dansk dating side Lyngby-Taarbæk-84dansk dating side Lyngby-Taarbæk-88 Den første valgte kvinde, Gerda Mundt, kom fra en velstående embedsmandsfamilie. eksamen og studieophold i udlandet boede hun hos sine forældre i Lyngby-Taarbæk.Gerda Mundt blev genvalgt i 1913, men forlod sognerådet, da hun i 1914 flyttede til København.

I Lyngby-Taarbæk fik hun i 1913 følgeskab af socialdemokraten Dorthea Nielsen.Der er en tendens til, at kvindernes kommunalpolitiske karriere bliver længere med tiden (Se Bilag: Kvinder i Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse 1909-2008). "Andre” dækker over forskellige borgerlister, hvoraf de fleste var borgerlige.Nogle kvinder har i valgperiodens løb meldt sig ud af deres parti og er fortsat som løsgængere, eller de har evt. Som tabel 2 viser, blev der i de første mange år valgt flest kvinder fra de to store partier i kommunen (A og C). langs Mølleåen, er gradvist blevet afløst af et mere varieret erhvervsliv med mange servicevirksomheder, fx Cowi og IBM, og et livligt handelsliv, centreret i Kgs. I 1960’erne blev Danmarks Tekniske Universitet placeret i kommunen, som også rummer Lyngby Uddannelsescenter og Erhvervsakademi.Lyngby-Taarbæk Kommune er på mange måder en ’almindelig’ kommune i hovedstadsområdet. marts 1909, hvor kvinder kunne stemme og stille op for første gang, blev der kun valgt kvinder i 85 kommuner, svarende til 8 % af landets daværende mere end 1.000 kommuner.

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *